ÚKLID

Pokud je pro Vás kvalita na prvním místě, neměli byste si nechat ujít zboží z sekce úklid za skvělé ceny a s nejlepším poměrem cena/výkon.

Zboží za skvělou cenu a rychlým dodaním - právě nyní na 1eshop.cz. Hledáte něco jiného? Projděte si novinky z kategorie relaxační křesla,nábytek, bílé zboží, moderní křesla,nábytek, nakupte a ušetřete ještě dnes.

Nejlepší ponuka na českém internetu! U partnera 1eshop.cz najdete vždy nejnovější tipy z kategorie úklid za skvělé ceny a s rychlým dodáním.

PROHOME - Oprašovač 60cm různé barvy z kategorie úklid, moderní křesla,nábytek může být u Vašich dveří již za 2 dní, pokud je u partnera skladem.

Top produkty v kategorii:

Toro 200g čistící pasta

Čistící pasta na neleštěné smaltované a hliníkové nádobí, keramické obklady, umyvadla, vany a jiné. Odstraňuje mastnotu, nečistoty a připáleniny.VAROVÁNÍStandardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Do obchodu

Nejhledanější